बाबा (वडील)

लहानपणापासून आपण नेहमी आई हेच सर्वात श्रेष्ठ दैवत आहे,आणि स्वामी ति[...]